شرایط ویزای فرانسه ،انواع ویزای فرانسه و سوالات پی در پی آن


ایرانیان سخت ترین شرایط را برای اخذ ویزای فرانسه دارند . در صورت نداشتن ویزای شنگن قبلی در 3 سال اخیر شما قادر به اخذ ویزای فرانسه نیستید. 4 نوع ویزای فرانسه وجود دارد:1- ویزای توریستی فرانسه 2- ویزای کاری فرانسه 3- ویزای تحصیلی فرانسه و ویزای ترانزیت فرانسه . در ابتدای کار شما باید وقت سفارت فرانسه بگیرید و بدانید که هیچ ملاقاتی با افسران ویزا ندارید و تنها مدارک خود را ارائه و انگشت نگاری میشوید
شرایط اخذ ویزای فرانسه

1.در صورتی که در 3 سال اخیر موفق به اخذ ویزای شینگن نشده اید برای اخذ ویزای فرانسه اقدام نکنید.سفارت فرانسه اولین ویزا ها را رد میکند و حتی در شرایط خواص هم برای ویزا اولی ها ویزا صادر نمیکند
: شرایط اخذ ویزای فرانسه بدین ترتیب میباشد

1. در صورتی که در 3 سال اخیر موفق به اخذ ویزای شینگن نشده اید برای اخذ ویزای فرانسه اقدام نکنید.سفارت فرانسه اولین ویزا ها را رد میکند و حتی در شرایط خواص هم برای ویزا اولی ها ویزا صادر نمیکند.
2-اگر در خواست شما برای اخذ ویزای شینگن فرانسه به صورته خانوادگی میباشد کلیه ی اعضا باید یک ویزای شینگن در پاسپورت خود داشته باشند.برخی بر این تصور هسنتد که اگر 1 نفر از اضای خانواده ویزا داشته باشند برای دیگر اعضا هم ویزا صادر میشود ایت تصور اشتباه است.
3-اگر میخواهید برای ویزای مولتی فرانسه اقدام کنید توجه کنید که ازآخرین ویزای شما نباید 1 سال گذشته باشد.

keyboard_arrow_up
place call phone_android