بیشترین ریجکت ویزای شینگن در سال 2019 مربوط به کدام کشور است؟برای برسی بیشترین ریجکت ویزای شینگن، ابتدا باید بیشترین درخواست ویزای شینگن را برسی کنیم. در ابتدای این مطلب کشور عضو ویزای شینگن که بیشترین درخواست ویزا را در سال 2019 داشت، به شما معرفی می‌کنیم و پس از آن بیشترین ریجکت ویزای شینگن را به همراه دلایل به شما معرفی می‌کنیم
بیشترین ریجکت ویزای شینگن در سال2019 مربوط به کدام کشور است؟


مسلما بیشترین درخواست ویزای شینگن می‌تواند بر روی بیشترین ریجکت ویزای شینگن تاثیرگزار باشد. در هر صورت، بیشترین ریجکت ویزای شینگن به شرح زیر می‌باشد: ۱. فرانسه: کشور فرانسه یکی از ۴ کشوری است که بیشترین میزان ریجکتی در سال 2019 را دارد. فرانسه ۱۵.۷% از درخواست‌های دریافتی در سال 2019 را رد کرده است. همچنین فرانسه حدود ۳۰.۸% از درخواست‌های ویزای چندبار خود را رد کرده است! ۲. آلمان: در سوی دیگر، کشور آلمان ۲،۰۵۶،۲۹۶ درخواست ویزا در سال 2019 دریافت کرده است که از این آمار چیزی در حدود ۹.۱% ریجکت شده‌اند! آلمان در سال 2019 بیشترین ویزای مولتیپل یا چند بار ورود را صادر کرده است. المان در 2019، ۳۰،۸۲۲ ویزای چند بار ورود صادر کرده است. بیشترین ویزای آلمان صادر شده مربوط به شهروندان روسیه، چین و ترکیه می‌باشد. ۳. پس از فرانسه و آلمان، بیشترین درخواست ویزای شینگن در سال 2019 برای کشورهای ایتالیا، اسپانیا و یونان بوده است. ایتالیا با ۷.۴%، اسپانیا با ۷.۱% و یونان با ۴.۹% پس از فرانسه و آلمان بیشترین نرخ ریجکت ویزای شینگن در سال 2019 را داشته‌اند.
keyboard_arrow_up
place call phone_android