تفاوت انواع ویزای شینگن نوع و تایپcontent_paste

انواع مختلف ویزای شینگن


مجوز ورود به کشورهای عضو اتحادیه شینگن با ویزای usv یا ویزای توریستی شینگن به مدت 90 روز در هر 6 ماه بدست می آید که از زمان اولین ورود به محدوده شینگن تاریخ اعتبار این ویزا محاسبه میشود. چهار نوع ویزای شینگن صادر می‌شود.

ویزای شینگن نوع A :
ویزای شینگن نوع آ یا ویزای ترانزیت ، ویزایی است که مسافر احتیاج به عبور از یک کشور شینگن را داشته باشد و مسافر نمیتواند از فرودگاه خارج شود و فقط میتواند پرواز خود را عوض کند و به کشور دیگری وارد شود

ویزای شینگن نوع B :
ویزای شینگن نوع بی یا ویزای عبور یعنی مسافر میتواند تا 5 روز از فرودگاه خارج شده تا با استفاده از وسیله های نقلیه ی زمینی خودش را به کشوری خارج از محدوده ی شینگن برساند.

ویزای شینگن نوع C :
ویزای شینگن نوع سی بیشترین درخواست را برای ایرانیان دارد ، که در این نوع از ویزای شینگن مسافر میتواند تا 90 روز در هر 6 ماه اقامت داشته باشد. ویزای شینگن نوع سی به صورت یکبار دو بار و یا چند بار ورود صادر میشودkeyboard_arrow_up
place call phone_android